Miljöskyddsmedlet från naturen

Miljöskyddsmedlet från naturen

Redan 1969 startade Zugol sin verksamhet och har sedan dess legat i framkant inom miljöskyddsmedel.

Användningsområdet är brett och används till stor del av räddningstjänsten vid olyckor, där det kan finnas miljöfarligaämnen. Medlet tillverkas av furubark och är en ren naturprodukt. Det verkar direkt och tar effektivt upp till exempel oljespill.

Orginell idé
Upptäckten av Zugol Miljöskyddsmedel var en tillfällighet och gjordes av brandchefen Hans Fahlvik. Efter att ha sett, i samband med ett oljeutsläpp, hur snabbt bark från furu kan suga upp olja förstod Hans att han hittat något speciellt. Genom att senare testa barkens upptagningsförmåga stod det klart hur verksamt det faktiskt var. Tidigare hade furubark bara ansetts som ett avfall inom skogsnäringen, men är idag en värdefull produkt.

– Det är otroligt vilken förmåga naturen själv kan ha. Eftersom mikroorganismerna i barken bryter ned de farliga substanserna kan man säga att det renar sig självt. Det är väldigt fördelaktigt att använda vårt medel vid läckage av miljöfarligt material, berättar Håkan Norberg, ägare av Zugol AB.

Den första fabriken låg i Gävle men flyttade under 70-talet till Österå i Dalarna.

Verksamheten har med tiden växt och anläggningen byggts ut för att möta behovet från kunderna. Varje år producerar företaget cirka 700 ton barkgranulut vilket används till miljöskyddsmedlet.

Zugol har fått patent i 16 länder för sitt medel och fler och fler upptäcker vinsterna för miljön.

– Vi växer hela tiden, i och med att företaget funnits så länge har produktionen förbättrats och slutprodukten håller idag en hög kvalité.
– Räddningstjänsten i Sverige har använt Zugol under flera år och en större mängd av det vi tillverkar exporterar vi också till Tyskland och Norge. Där det används i bilindustrin och offshoreindustrin.

Stor vinst för miljön
Zugol Miljöskyddsmedel har flera fördelar och användningsområden, bland annat vid sanering eller akuta utsläpp av kemikalier. Eftersom Zugol är helt naturligt och inte släpper ifrån sig några giftiga ämnen, på samma sätt som andra saneringsmedel gör behöver man inte heller sortera det som miljöfarligt avfall. Efter användning slänger man det som vanligt brännbart avfall, besparingen på miljön blir på så sätt mycket stor.

– Vi hoppas att fler ska förstå vilken otrolig upptäckt det här är. Det är något alldeles unikt och kan hjälpa vår omgivning i många avseende, avslutar Håkan.

Se www.zugol.se för mer information.