Nödvändighetens arkitektur och –tema trä

Nödvändighetens arkitektur och –tema trä

Virserums Konsthall i mörkaste Småland sätter sin plats på kartan genom att sedan 2004 vart tredje år uppmärksamma hållbarhetsfrågan och skogen i hela dess kulturella betydelse.

Samlingsnamnet för dessa utställningar är TRÄ med fokus 2019 på träarkitektur och hållbar landsbygd.

Hur ska vi göra för att bevara en levande landsbygd där den moderna forskningen mest handlar om den urbana miljöns utveckling? Nya byggnader skjuter i höjden i tätorterna medan de små samhällena på landet dör ut. Barbro Wenden, tillförordnad chef på Wiresrums konsthall säger:

– Det är en kapitalförstöring och slöseri att inte ta till vara på landsbygdens gamla byggnationer. Vi vet att resurserna inte räcker till för att bara riva och göra nytt. Vi måste utnyttja det som redan finns. Visioner för det framtida samhället handlar ofta om mindre samhällen utanför storstäderna.

Många bidrag från många länder
Nödvändighetens arkitektur är en internationell tävling som anordnas var tredje år av Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun och regionförbundet Kalmar. Tidigare års deltagande har sammantaget uppgått till över 600 bidrag från 40 olika länder. Barbro berättar:

– Tävlingen går till på så vis att arkitekter skickar in beskrivning med bild på det projekt till konsthallen. Bidragen kan handla om allt från enstaka byggnader till stads- eller samhällsplaneringprojekt och måste hållas inom ramarna för det internationella manifestet som formulerades 2009.

Manifestet förespråkar en ansvarfull arkitektur med insikt och yrkeskunnande. Den ska vara omsorgsfullt utförd och vara väl planerad. Den ska ha en hållbarhet som hushållar med material, energi och människor och den ska vara rättvis och motverka sociala och globala klyftor.

Gamla byggnader i ny skepnad
När bidragen väl har kommit in bedöms de av en jury som leds av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia på Chalmers tekniska högskola. Juryn gör sedan ett urval och väljer ut ett antal som visas på utställningen. Därefter koras tre vinnare och ett hedersomnämnande.

– Vi brukar får in ett hundratal bidrag och vinnarna kommer till konsthallen den 27 juni och berättar om sitt bidrag och håller även seminarium, säger Barbro.

Juryn ser gärna att bidragen rör sig inom en landsbygdskontext innefattande ombyggnationer och transformationer av redan existerande byggnader med nya topologier, genom att exempelvis kombinera livets, arbetets och fritidens olika rum.

– Det här är väldigt spännande och vi gör det här för att uppmärksamma och inspirera till framtida hållbara byggnadsprojekt, avslutar Barbro Wenden.

Hemsida