Experter på gräsmattor och sedumtak

Experter på gräsmattor och sedumtak

På Turfman har man arbetat med gräsmattor sedan 70-talet och är något av en pionjär i Sverige inom färdiga gräsmattor.

Gräset som man odlar och skördar själv upptar många stora offentliga ytor och trädgårdar. I snart ett decennium har man även erbjudit sedum, som är en mycket tålig växt som ofta används till tak men kan också läggas på mark.

– Sedum är inte bara enkelt och bra för miljön det är också mycket vackert. I stadsmiljö kan det vara skönt att bidra med grönska och god luft. Men det är blir också väldigt fint på garaget eller sommarstugan, berättar Ulrica Bjärhov, säljare på Turfman.

Ett miljövänligt tak
Genom att använda sig av just takytan kan man bidra till en förbättrad miljö, speciellt inom stadsområden. Det är inget nytt att ha växter på tak och det är något som vi gjort i hundratals år, i många delar av världen. En av fördelarna med sedum är att den nästan sköter sig själv. Den behöver inte klippas men skall rensas någon gång under året från flygogräs. Sedum kan läggas på friggebodar, carporten och olika uterum, det går även att kombinera med vanligt tak och på så sätt skapa en unik kontrast.

Lång erfarenhet av gräsmattor
Det kan vara både vara ett tungt och tidskrävande arbete att så gräs för villatomten. När man använder sig av en färdig gräsmatta behöver man endast vänta två veckor innan den går att nyttja och man behöver inte rensa ogräs under tillväxten. På Turfman har man idag ca 200 hektar där man noggrant odlar gräs för trädgårdar, parker och andra grönområden. Då det är mycket viktigt att gräset får rätt näring erbjuder man även gödsel vid leverans av gräsmatta, allt för att underlätta och se till så att gräset håller sig fräscht och grönt. Det är sedan viktigt att göda gräsmattan regelbundet för att få den starkväxande och därigenom motståndskraftig mot ev. ogräs.

– Att lägga en färdig gräsmatta på tomten behöver inte vara krångligt. Jag tror många ser fördelen med att köpa färdigt och det är skönt att kunna använda sin gräsmatta snabbt, säger Ulrica och fortsätter.

– Vi har ett fokus på att leverera gräsmattor och sedum av god kvalitet. Vi blir glada av att se våra produkter härligt gröna, avslutar Ulrica.

Turfman levererar färdiga gräsmattor till bland annat fotbollsplaner, golfbanor, parker och villor. Verksamheten har som mål att leverera en bra produkt och bidra till en god miljö. Genom lång erfarenhet har man växt till en av de största inom gräsmattor och sedum.

Fördelar med sedum:
– Sedum är mycket lätt och väger som vanliga takpannor.
– Isolerar både mot kyla och värme.
– Bidrar till en jämnare temperatur inomhus.
– Absorberar buller i utemiljön och bidrar till bättre luft i stadsmiljö.
– Estetiskt vacker och växlar färg efter årstiderna.
– Fördröjer och minskar belastningen av dagvattenbrunnarna eftersom sedumen tar upp mycket vatten.
– Sänker temperaturen i statsmiljö eftersom sedumen reflekterar värmen från solstrålarna.
– Blir en viktig biotop för fåglar, insekter och fjärilar.
– Tätskiktet skyddas mot UV-strålning, vilket ökar dess livslängd.
– Binder och tar upp förorenade partiklar.

Se www.turfman.se för mer information.