Det bekymmersfria avloppet

Det bekymmersfria avloppet

Med många nöjda kunder är Topas Vatten AB en komplett systemleverantör av avloppslösningar för allt från enskilda hushåll till mindre samhällen, antingen i samfälld eller i kommunal regi.

Oavsett storlek bygger reningsverken på samma patenterade teknik där mekanisk, biologisk och kemisk rening på ett miljövänligt sätt återvinner WC, bad-, disk- och tvättvatten med samma höga reningsgrad.

En av dem som installerat minireningsverket för enskilt hushåll är Bo Ödman på Särö som tidigare hade en enkel trekammarbrunn.

-När kommunen inte längre godkände trekammarbrunn fick vi ett halvår på oss att byta, och då tittade vi på lite olika leverantörer och alternativ. Det stod mellan Topas och en annan men vi valde att gå med Topas system då de hade bäst resultat i undersökningar och vi dessutom slapp gräva upp hela trädgården för att lägga markbädd då systemet kommer med inbyggt sandfilter och UV-behandling, berättar han.

Bo berättar att han upplever många fördelar med Topas reningsverk. Vattenkvaliteten har blivit mycket bättre och underhållet enklare än vid rening i stenkista eller markbädd. Äldre reningsanläggningar klarar heller ofta inte fosfor och kväve, och risk finns även med sämre system att grundvattnet förgiftas och kan påverka kvaliteten i dricksvattenbrunnar. Topas reningsverk inbyggda efterbehandling renar effektivt bort koliforma bakterier (e-coli).

-Det problemet har man inte här. Jag skulle verkligen rekommendera Topas minireningsverk till andra fastighetsägare, säger Bo.

Det visade sig också smidigt att Topas system var godkänt av kommunen redan innan beställning skulle läggas.

Ett omfattande drift- och serviceavtal
-Kommunen kräver ju serviceavtal också, och det ingår i Topas paket så det är bara att ringa om det skulle vara några problem vilket det inte varit, säger Bo.

På Topas Vatten har man den uttalade filosofin att man som ägare av deras avloppsreningsverk inte ska behöva vara expert utan att själva anläggningen och driften av den hör ihop.

-Målsättningen är att det för kunden inte ska vara någon skillnad mot att ha kommunalt avlopp, säger Michael Helenius på Topas Vatten.

I driftavtalet finns en process- och funktionsgaranti som innebär att kundens ansvar efter installation blir minimal. För att undvika driftstörningar arbetar Topas tekniker med förebyggande service och underhåll av avloppsanläggningar. Det enda kunden behöver göra är en visuell kontroll av anläggningen, med hjälp av en enkel checklista som Topas tillhandahåller. Om något avviker kontaktar man bara Topas servicetekniker för hjälp omgående, felavhjälpning ingår i driftavtalet. Dessutom besöker en tekniker anläggningen upp till tre gånger per år för att kontrollera utrustning, process, ta prover och justera om så skulle behövas.

Experter även på stora system
Men utöver att leverera pålitliga minireningsverk till enskilda hushåll har Topas även lösningar för ända upp till flera hundra hushåll. Mycket uppmärksammade blev man förra året i bland annat DN för ett unikt och genialt projekt på Gotland som lokalt löst vattenbristen för skördarna i ett område annars känt för dålig tillgång till rent vatten. Där används renat avloppsvatten från 250 hushåll till bevattning av odlingar. På så sätt tas varenda droppe till vara.

Akut vattenbrist i stora delar av landet är något vi i år åter blivit uppmärksammade på, och många skördar är hotade eller redan förlorade. Med väntade klimatförändringar kan torka och vattenbrist bli än mer förekommande i framtiden och systemet från Gotland är visionärt, och något som allt fler stora aktörer inom lantbruket troligen kommer att intressera sig för framöver.

www.topasvatten.se

Topas Plus är det högpresterande minireningsverket som finns i olika modeller med kapacitet för allt mellan 1–6 hushåll. Det är ett av de mest ansedda på marknaden, och med en dokumenterad förmåga att klara långa uppehåll passar det även fritidshus där man inte bor permanent.

Topas Vattens minireningsverk renar idag avloppsvatten från över 6500 fastigheter över hela Sverige