Fler kvinnor behövs inom teknik och IT

Fler kvinnor behövs inom teknik och IT

14På Teknikhögskolan i Gårda i Göteborg ges branschinriktade YH-utbildningar inom bland annat IT, teknik, bygg och anläggning, logistik och projektledning.

Utbildningarna skapas i nära samarbete med arbetsgivare från näringslivet, vilket säkerställer kvaliteten och relevansen för det de olika branscherna faktiskt efterfrågar. En stor mängd LIA (praktik) under utbildningen ger yrkesfärdighet, och procentandelen som efter examen går direkt ut till välbetalda jobb är hög. Men andelen kvinnor inom branscherna behöver bli fler!

-Ja, vi vill verkligen uppmuntra fler kvinnor att söka de här utbildningarna, för det är en säker väg till roliga, spännande och bra betalda framtidsjobb. Vi skapar rätt förutsättningar för att lyckas, och lägger man ned den tid som krävs på utbildningen så kommer man lära sig otroligt mycket och ha mycket goda möjligheter till jobb efter examen, säger Stefan Olsson som är utbildningsansvarig på Teknikhögskolan. Hans kollega Helen Olofsson som är studerandeansvarig fyller i:

– ja, som YH-studerande förväntas man ta mycket egen ansvar, samtidigt som man kan känna sig trygg med den kompetensutveckling och stöttning som vi erbjuder, det är 40 timmar i veckan man kan förvänta sig när man läser en utbildning på heltid. Yrkeshögskolans utbildningar ställer krav på de studerande att vara målmedvetna och drivna i sina studier, men i gengäld får man tillgång till vår långa erfarenhet och vårt väl uppbyggda kontaktnät med branscherna. Vi erbjuder en inspirerande utbildning där olika events såsom meet-ups med företagare, gästföreläsningar och branschdagar är en naturlig del.

-Teknikhögskolan är en perfekt mötesplats för branschföretagen och de studerande. Vi har ett stort uppbyggt nätverk av företag som är engagerade i utbildningarna och vi jobbar hela tiden för att skapa nya kontaktytor där arbetslivet och de studerande möts. Våra utbildare kommer dessutom ofta direkt från näringslivet, säger Stefan.

En mer attraktiv bransch för kvinnor
För att få fler kvinnor att få upp ögonen för IT och teknikyrken jobbar Teknikhögskolan i Göteborg aktivt med att lyfta fram förebilder i branschen och arrangera olika events. Stefan berättar att man inlett ett projekt med en annan yrkeshögskoleaktör för att gemensamt inspirera fler kvinnor till yrkesroller inom IT och tech. Tillsammans delar de företagens vision om en mer jämlik bransch och arrangerar träffar där personer som definierar sig som kvinnor kan mötas och inspireras av de karriärmöjligheter som finns.

-YH är idag Sveriges vassaste utbildningsform i och med att man på kort tid får exakt den kompetens företagen behöver. Siffran på jobb inom 6 mån är ca 93%, säger han, och Helen fyller i:

-För IT hos oss är den siffran faktiskt ännu några procent högre.

Stefan förklarar att den stora styrkan ligger i YH som utbildningsform där branschen är med och formar utbildningen och dess innehåll. Utbildningarna tas fram utifrån det kompetensbehov som man ser kommer finnas på arbetsmarknaden inom de närmsta åren. Det är än mer kopplat till branschens direkta skriande anställningsbehov än många andra eftergymnasiala utbildningsformer, och chanserna till jobb efter examen är mycket hög.

-Vårt uppdrag är tydligt. Anställningsbehovet är helt styrande för inom vilka områden vi håller utbildningar.

Olika vägar till att bli antagen
-Vi har någonting som heter LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att praktiken tar upp så mycket som 25-33% av studietiden, beroende lite på vilken utbildning man går, säger Helen och berättar att första årskursen oftast innehåller lite mer teori men att det sen blir mer blandat.

-Sedan avslutar man med ett examensarbete, som är mer att jämföra med ett fördjupningsarbete, och det kan vara ett praktiskt arbete, säger hon.

– YH passar även bra för de som vill yrkesväxla. Trots att man inte har fullständig gymnasial examen så finns möjlighet att bli antagen, tillägger Stefan och berättar att utbildningen har utrymme att viga upp till 20% av platserna till personer som inte söker in via formella meriter men där Teknikhögskolan som anordnare gör bedömningen att den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen.

-Ja, det finns många olika vägar in, säger Helen, och fortsätter: Är man intresserad men kanske lite osäker på hur man blir behörig välkomnar vi ett samtal, ring oss och fråga, vi är duktiga på att hjälpa folk till behörighet genom preparandkurser m.m.

teknikhogskolan.se

Telefon: 031-700 83 00

Ansökan till höstens yrkeshögskoleutbildningar öppnade 3 feb, och stänger 5 maj.

Läs mer, och ansök på teknikhogskolan.se