Anton älskar sin Victor

Anton älskar sin Victor

Anton är en av alla dem som förälskat sig i toalettstolen Victor. De har nämligen valt en bättre lösning jämfört med den traditionella toalettstolen. 

För det faktum är att nya eller nyrenoverande badrum ofta är föråldrade innan de ens tagits i bruk. Helt i onödan om man frågar Jan Svensson på Swedal Victor. Men att installera WC-modulen Victor är inte bara billigare. Fördelarna som följer är många fler. Läs vidare så förstår du varför.

För många fastigheter som byggts från 60-talet och framåt, kommer det närmaste decenniet innebära stamrenoveringar. Vid ett stambyte är det även dags för badrummen att få sig en modernisering. För tillfället satsar Swedal Victor mycket på att försöka nå ut till beslutsfattare som står inför större badrumsrenoveringar. Det är nämligen fortfarande många som inte vet om att det faktiskt finns mer prisvärda och smidigare lösningar än de golvmonterade toalettstolarna. Men trots att modullösningarna från Swedal Victor kan locka med många fördelar, möts lösningen förvånansvärt ofta av konservativa krafter.

– De flesta som tänker på toalettstolar ser de traditionella golvmonterade versionerna framför sig. Men när det blivit dags för ett stambyte i en fastighet har det visat sig att det sällan är beslutstagaren som tycker att en golvmonterad toalettstol är den bästa lösningen. Vi jobbar aktivt för att försöka få rörentreprenader att ändra sin inställning till WC-moduler. Tyvärr stöter vi ofta på motvind då vår lösning inte ger entreprenader samma möjlighet att lägga på materialkostnader. Detta är pga. att Victor levereras inklusive all hårdvara som behövs, säger Jan.

Minimal risk för vattenskador
Med tanke på de många fördelar som WC-modulen Victor erbjuder, kan det tyckas märkligt att lösningen ännu inte är branschstandard. Utöver exempelvis besparingar på själva installationskostnaden, är även risken för vattenskador minimal.

– Victor installeras dels innanför tätskiktet i badrummet. Samtidigt är all mekanik och vattenrören dolda bakom panelen. Modulen är konstruerad så att eventuella vattenläckage som uppstår rinner ner på badrumsgolvet och ner i golvbrunnen istället för inuti väggen, avslutar Jan.

Swedal Victor finns idag installerade i över 14 000 badrum i Sverige. På www.swedalvictor.se hittar du mer information och referensobjekt. Hör av dig till Jan för mer information om hur du går tillväga för att göra ditt badrum till ett som är fyllt med fördelar. 0534-668 68 / victor@swedal.se

Fördelar med Swedal Victor
– jämfört med en traditionell lösning
– WC-stolen är väggmonterad
– Inga rör upp ur golvet
– Ett lättstädat badrum
– Minimal risk för vattenskador
– Alla delar är lättillgängliga och utbytbara
– Upp till 7000 kronor billigare per installerad modul
– Lätt att installera
– Swedal Victor har monterat hela 20 stycken på en dag