Inga Fler Svikna Barn – Samir Sabris uppväxtår

Inga Fler Svikna Barn – Samir Sabris uppväxtår

Samir Sabri föddes år 1970 i Norsborg utanför Stockholm. Hans mor Farida var då 15 år gammal. Under de tre påföljande åren fick han även en syster och en bror. Hemmiljön präglades av konservativa familjevärderingar, våld och allmän otrygghet.

Det förekom ofta gräl mellan modern och fadern, som anklagade varandra för att vara dåliga föräldrar. Fadern var också våldsam mot modern, som i sin tur var våldsam mot Samir Sabri och hans syskon.

Pappan slog mamman, mamman slog barnen, Samir gick ut och slog sina skolkamrater. Samir satte sig längst bak i klassrummet, läraren bad eleverna slå upp sidan 36 i matteboken, tror du att Samir gjorde det? Var fanns hans tankar, troligen inte i matteboken sida 36 utan tankarna fanns från hemmet där pappan hade slagit mamman och mamman hade slagit barnen. Samir hade även väldigt ont i magen.

Frustationen av att ingen lyssnar på en blir att man tar ut den på en annan plats, för hemma vågar man inte göra det. Så skolan och civilsamhället blir platsen där man själv tar fram sin frustration och ger igen.

Social­tjänsten uppmärksammades tidigt Samir Sabris hemförhållanden, som under ett par perioder i slutet av 1970-talet och i början av 80-talet beslutade att omhänderta Samir Sabri och hans syskon enligt den äldre lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Hur mycket vi än påpekade det för socialtjänsten, så skickades vi till vår mamma som slog oss och var förövaren i våra ögon. Socialen tog in oss till förhör och där vi alla 3 barnen sa samma sak, mamma slår oss!!

Ändå fick vi gå tillbaka till vår förövare som var vår mamma.

Frågan vi ställer mot sociala blir?

Varför ställer de frågorna till barnen där de ändå inte lyssnar på vad barnen säger?

Socialen tar sedan beslut tvärtemot mot barnens önskan.

De påföljande åren präglades av en djupgående konflikt mellan Samir Sabris föräldrar angående vem av dem som skulle ha vårdnaden om barnen. År 1982 fick Samir Sabris far en ny lägenhet i Tensta i Stockholm, där även Samir Sabri och hans bror kom att bo under den resterande delen av sin uppväxt.

Vid denna tidpunkt hade fadern träffat en ny hustru, Janette Sabri, som kommit från Syrien till Sverige. Miljön i faderns hem kom att vara fortsatt turbulent och familjen upprätthöll kontakten med socialtjänsten.

Janette Sabri mördas i hemmet
På morgonen den 21 maj 1986 dödades Janette Sabri i hemmet genom ett trettiotal knivhugg. Omedelbart efter dödsfallet kontaktade Samir Sabri själv SOS Alarm och tog på sig ansvaret för dådet. Samir Sabri anhölls på plats i lägenheten och häktades den 23 maj 1986 såsom miss­tänkt för mord.

När dådet är klart möts Samir och pappan där Samir står i rummet och pappan säger, Samir du tar på dig mordet annars dödar jag dig och din bror.

Omedelbart efter dödsfallet hölls två förhör med Samir Sabri, båda utan försvarare. I förhören förklarade han att han hade dödat sin styvmamma och att detta hade sin bakgrund i att han under lång tid hade varit irriterad på henne.

Från den dagen och 20 år framåt i tiden åker Samir ut och in från fängelset. För 2 år sedan alltså 30 år senare i tiden blir Samir frikänd genom en journalist från aftonbladet som heter Anders Johansson som är kriminalreporter där. Sargon De Basso kom in som Samirs advokat 2014 och lämnade över dokument till Anders Johansson.

För att få mera insyn i Samirs liv och levande så kan du lyssna på Fallet Samir.

2014 händer det igen när 2 bröder blir misshandlade av sin far på Gotland under namnet ”Gotlandsfallet”. Fadern får fängelse, han har 5 domar på sig, han har misshandlat och kränkt både barn och vuxna. Tingsrätten på Gotland dömer till gemensam vårdnad 2 ggr som överklagas. Svea Hovrätt dömer fadern till ensam vårdnad våren 2019.

Nu kommer Thomas Bodström in i handlingen och överklagar till HD som avslår överklagan. Pappan säger i tidningen på Gotland och i Sveriges Radio att han inte hade önskat ensam vårdnad, han uttrycker i Gotlandsmedia att ”han inte är ett monster”.

Dagen efter han sagt dessa ord börjar han ställa villkor mot socialen. Jag har ett domslut som säger att jag har hela vårdnaden. Sommaren 2019 blev fullständigt katastrofal för grabbarna och speciellt för 12 åringen.

12 åringen ropar på hjälp från HVB hemmet Humlan i Ockelbo men som sviker honom hela tiden. De genomför förhörförhör mot honom. De lyssnar inte över huvud taget på 12 åringens rop när han varje dag under 11 veckor konstant säger samma NEJ som han sagt under 5 år tidigare.

Mamman och 12 åringen som bott ihop sedan 2014 02 01 när misshandeln skedde får nu det drastiska beskedet att nu efter 11 veckor lämna Hvb hemmet Humlan och åka hem. 12 åringen ska nu bo kvar hos någon vårdare i rummet mamman och han bott i. Hans enda trygghet i livet dras nu undan. Pappan och andre sonen som är 9 år och även de bott på Hvb hemmet men i en annan lägenhet blir även kvar. 12 åringens rop på hjälp, jag vill aldrig träffa honom, han har misshandlat oss, han har kränkt mig 3 ggr denna sommar räcker inte för socialtjänsten i Visby samt för föreståndaren för Hvb hemmet.

Sedan den 2 september fram till dags datum har inte dessa 2 grabbar fått gå i skolan, i Sverige har vi skolplikt men inte på Gotland och dess socialtjänst. Skolan är bara en sekundär plats just nu uttrycker sig socialsekreterare 1 i Visby.

12 åringen skulle åkt på skolresa som de sparat för i 3 år helgen den 13-15 sep, men han fick inte åka med. Även fotbollscupen efter midsommar i Västerås (Aroscupen) fick han inte åka på, det är bara en fotbollscup enligt sociala.

Ideella föreningen Svikna Barn genomför föreläsningar inom budskapet utanförskap. Samir Sabri och Janne Sandberg har de senaste 5 åren arbetat mot skolor och företag.

Kostnadskalkyl för ett drabbat barn per år enligt nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson är 500 000 kr eller en halv miljon!!

De två beskrivna historierna ovan ligger inte inom den ramen utan kostnaden där överskrider sexsiffriga beloppet.

Svikna Barn
Facebook 

Våra sponsorer för tidningen
https://www.destinationgotland.se
https://www.klockia.se

Kontakta 
Janne Sandberg på jannesandberg1958@gmail.com