Storuman Energi AB – Ett elbolag att räkna med

Storuman Energi AB – Ett elbolag att räkna med

Att stå på konsumenternas sida för en sundare elmarknad har gjort Storuman Energi AB till ett kundvänligt och populärt elbolag.

Genom att vara initiativtagare till att på riksdagsnivå få igenom timnivå, ta av avstånd från att vara nätägare och ta bort alla fasta årsavgifter arbetar de för att förändra dagens elmarknad.

Storuman Energi Ab startade sin verksamhet 1999 när elmarknaden avreglerades. Bolaget ägs i av Helgelandskraft AS i Norge.  De har själva ingen egen produktion av el och arbetar istället för att kunden ska få de bästa elavtalen. Linn From marknadschef på företaget säger:

– För oss är det viktigt att kunderna ska känna sig trygga och kunna lita på oss och vår avtalsform, elmixen är helt unik i sitt slag.

Sveriges smartaste avtal
Avtalet elmixen erbjuder rörligt pris när det är som förmånligast och säkrast pris när det finns risk att elpriset skjuter i höjden. Med elmixen är det möjligt att köpa el timme för timme, välja 100% förnyelsebar el och komplettera med egen produktion, till exempel el från solen. Linn säger:

– Vi skickar till och med ett sms till våra kunder när vi vet att elpriset går upp. Det gör det möjligt för kunden att hålla igen på sin elförbrukning under just den perioden.

Kristian Ölander har sedan cirka 4 år tillbaka sitt elavtal hos Storuman Energi AB. Han är mycket nöjd med att han kan anpassa avtal efter behov. Han säger:

– Jag trivs bättre med att ett elbolag där jag inte behöver betala för mer än vad jag förbrukar. Att jag kan ändra mitt avtal när jag vill gör att jag slipper obehagliga överraskningar när elpriset svänger.

Vattenkraftsgaranti
Att erbjuda förnyelsebar el är viktigt för företaget. På så sätt kan kunden få en garanti att elen de köper och förbrukar kommer från källor som inte är fossila.

– Vi köper själva så billigt som möjligt från elbörsen och vi vill sätta press på producenterna att elen i största möjliga mån är miljövänlig, säger Linn.

Storumans Energi AB har som vision att det ska vara kul att köpa el. Grunden är att leverera el till Sverige med låga marginaler och på ett ärligt sätt. Linn, menar:

– Kunden ska kunna lita på att de betalar för just vad de själva använder och inte för ett vad ett helt område förbrukar. Jag är stolt över vår moral och vårt sätt att arbeta för att öka medvetenheten hos våra kunder. Vi måste vara vassa för att ständigt se till att våra kunder får de bästa avtalen. Tack vare det ligger vi på topp i Sifos kundundersökningar som Sveriges tryggaste Elbolag, avslutar Linn From.

Hemsida