Böcker som engagerar och berör

Böcker som engagerar och berör

Solrosens Förlag är bokshopen på nätet för dig som söker intressanta böcker vad gäller, personlig och andlig utveckling, känslor och relationer, hälsa, naturmedicin och alternativ medicin, samt böcker för barn och ungdomar.

Här är boktips i några olika kategorier som Solrosens Förlag tipsar om just nu:

 

Bok nr 1:

Den inre dansen
Boken är en inspirerande modell i självkännedom för dig som vill växa och mogna som människa, man eller kvinna. Författaren skriver om betydelsen av att ha en ständigt pågående inre dialog mellan sitt intellekt och sin känsla (den inre mannen och den inre kvinnan). När dialogen fungerar som bäst kan den liknas vid en dans…

Om du vill förändra ditt liv och dina relationer till andra är det din inre verklighet, dvs. dina tankar, du ska förändra. För det du upplever i det yttre är en spegling av ditt inre. Så enkelt men ändå så svårt att förstå. Då är det mycket lättare att skylla på andra…

Författaren Lena Brunefors, fil. kand i beteendevetenskapliga ämnen, har bland annat arbetat med konsultationer i självkännedom och personlig utveckling.

– Inbunden, 144 sidor. Ett 30-tal fyndiga färgteckningar förmedlar författarens budskap i ett nötskal.

Bok nr 2:

Lägg runor om din framtid
De nordiska runornas funktion som skrivtecken är välkänd för de flesta. Men runorna är mycket mer än så. De är också symboler för de starkaste drivkrafterna i tillvaron – de dolda och bakomliggande faktorer som leder till framgång.

Med runsymbolernas hjälp kan vi öka vår motivation och självkännedom, bli mera målmedvetna och därmed bättre rustade att möta framtida utmaningar.

Författaren Carl-Gustaf Hansson, till yrket bibliotekarie, har under många år intresserat sig för nordisk järnålder och vikingatid. På ett enkelt och lättfattligt sätt – och med flera praktiska exempel – åskådliggör han här hur gammal nordisk visdom kan bli till nytta och glädje också för vår tids människor.

– Inbunden, 80 sidor, 5 svartvita foton, 24 runtecken, 4 teckningar.

Bok nr 3:

Mäster Grå – möte med naturens väsen 
Redan som barn upplevde Rebecka Vik, som skrivit boken, att det fanns naturväsen. Som vuxen, och i samband med sin inre utveckling, fick hon kontakt med dem igen och idag kommunicerar hon med dem och ser dem lika tydligt som det träd eller den bäck de sköter om. Sedan år 2000 har hon dokumenterat sin utforskning av dem i ord och bild, och i den här boken delar hon med sig av sina upplevelser.

Genom att vi åter får upp ögonen och kan öppna våra hjärtan för dessa underbara varelser kan vi inte annat än att måna om vår natur och försöka hjälpa Moder Jord, som så väl behöver det. De vill verkligen samarbeta med oss!

Rebecka Vik har en bakgrund som biolog/geovetare och konstnär. Hon ser och kommunicerar med många grupper av väsen, gör inventeringar av energier och varelser, arbetar med jordläkning och håller kurser och föredrag.

– Inbunden, 109 sidor, 34 teckningar i svartvitt

Bok nr 4:

Vad händer efter döden, mamma?
Jonna är sex år och längtar förskräckligt efter sin mamma som är död. Pappa säger att hon är i himlen och har blivit en ängel. Jonna vill så gärna söka reda på sin mamma, men hon vet bara inte hur.

En dag när hon sitter under sin gömmegran och gråter och längtar sträcks en grön hand ut från en springa i granens stam. Det är devan Pi, ett naturväsen som bor i granen, som kommer ut för att trösta henne. Hon vill gärna hjälpa Jonna att hitta sin mamma, och Jonna blir glad.

De far upp genom granstammen i hisnande fart och flyger ut i rymden precis som Stålmannen. Sen bär det av uppför himlatrappan och så börjar äventyret. På varje trappavsats får de vara med om något spännande och lärorikt. Kommer Jonna att hitta sin mamma till slut?

Mariana Stjerna, som varit medial sedan barndomen, arbetade som språklärare ett antal år innan hon blev författare på heltid. Hon har skrivit flera andliga böcker, även barnböcker, och därutöver hållit föredrag och haft kurser i andlig utveckling.

–  Inbunden, 64 sidor, 11 helsidesbilder i färg av Ingela Bergmann.

Bok nr 5:

Helande toner
Visste du att man kan använda stämgafflar för att komma i balans, på samma sätt som man stämmer ett instrument? Det låter otroligt. Men enligt gamla skrifter använde redan Pythagoras sig av stämgafflar i helande syfte. Hur man går tillväga får du veta i den här unika handboken.

Författaren Eva Grönwall är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med egen mottagning. Hon har sedan 15 år specialiserat sig på ljudterapi och skapat en egen metod, där hon använder toner, ljud och musik för att läka själen.

I boken finns ett antal fallbeskrivningar som visar hur hon arbetar och vilken effekt hennes metod kan ha. Boken vänder sig till alla som är intresserade av personlig utveckling förutom till psykoterapeuter.

– Häftad, 173 sidor, ca 10 foton och ett antal streckteckningar

Bok nr 6:

Graalens gåta
Var Jesus och Maria Magdalena ett kärlekspar och fick de barn tillsammans? Dog Jesus på korset eller ej? Och hur var det med den obefläckade avlelsen? Varför togs reinkarnationsläran bort på prästmötet i Konstantinopel på 500-talet? Vilken funktion hade Graalen, var finns den nu och vilken mission är det tänkt att den ska fylla för mänskligheten en dag? Vem var egentligen Maria Magdalena, en hora eller ett helgon? Eller var hon i själva verket kvinnofrigörelsens moder?

Svar på bland annat dessa frågor får du i den här boken, som ger en helt ny version av Jesu liv och vad som skedde under biblisk tid. Författarens andliga språkrör har fått göra besök i den här tiden och har häpnadsväckande saker att berätta för sitt skrivarmedium. Det är dags att Sanningen uppenbaras sådan den har förmedlats till dem som velat lyssna. Men det är läsarens sak att framför allt lyssna till sin egen inre sanning, som finns förborgad i hans eller hennes hjärta.

Författaren, Mariana Stjerna, som varit medial sedan barndomen har skrivit flera andliga böcker och därutöver arbetat som medium, hållit föredrag och haft kurser i andlig utveckling.

– Inbunden, 256 sidor, 3 svartvita foton och 3 kartor i svartvitt.

Solrosens Förlag
Karlsgatan 24A
722 14 Västerås
Tel 021-12 90 76
www.solrosforlag.se
gunilla@solrosforlag.se 

https://www.facebook.com/solrosforlag.se