All inclusive-koncept hos Smögen Marin

All inclusive-koncept hos Smögen Marin

Nästan längst ut på Smögenön, efter bron över Smyghålet, ligger en av västkustens största marina anläggningar.

Smögen Marin huserar i dag på över 8500 kvadratmeter och har under sin 35-åriga historia utvecklats från ett litet källarföretag till att bli en komplett marin försäljnings- och serviceanläggning.

Jan Hansson började reparera motorer hemma i källaren i sitt föräldrahem i början av 80-talet. Pannrummet på 20 kvadratmeter blev snart för trångt och flytten gick till förrådet i C.James Anderssons hummermagasin längst ut på Holmen. Här etablerade han sin verkstad, medan ABBA:s nedlagda fabrik på Rösholmen fick husera båtarna som skulle vinterförvaras.

– Vi arbetade i mycket enkla förhållanden på Rösholmen på den tiden, minns Jan.

År 1986 etablerade Jan Hansson sin verksamhet på den plats företaget finns idag, Kleven. Först byggdes en sjöbod i den lilla viken som går in i området. En intilliggande sjöbod inhyrdes samt en plåthall, Llentabhall, inköptes och flyttades till Kleven. När grannföretaget OSMAB, som tillverkade båtar i plastfiber, lades ner köptes även den tillverkningshallen in. Företaget expanderade kraftigt och nya byggnader för utställning och försäljning etablerades. Idag är den sammanlagda ytan imponerande 8 500 kvadratmeter. Smögen Marin omsätter idag drygt 32 miljoner kronor och tio personer är anställda.

Populärt all inclusive-koncept
Sedan många år har Yamahas motorer varit Smögen Marins mest säljande motormärke och företaget har specialkompetens gällande service på dessa motorer. På båtsidan marknadsförs finska Yamarins hela glasfibersortiment och aluminiumbåtarna från Buster är populära bland kunderna. Företaget är sedan 2014 dessutom generalagent för de franska Rheabåtarna. Det är med stolthet som Jan berättar att Smögen Marin är numera världens främsta säljare av dessa vackra motorbåtar. Andréas Ekelöf, som ansvarar för administration och försäljning, berättar att deras koncept ”All inclusive” har rönt stor uppskattning bland kunderna.

– All inclusive-konceptet är klockrent – båten ligger i sjön, all utrustning är med från början. Det är bara att starta motorn och köra iväg, säger Andreas påtagligt nöjd.

– Efter säsongen tar vi hand om båten, gör service på den och vinterförvarar. Allt till en billig månadskostnad. Bättre kan det inte bli, avslutar han.

35-årsjubileum för Smögen Marin
Smögen Marin är svensk generalagent för det franska företaget Rhea Marine. Buster är ett annat känt fabrikat som säljer mycket. Buster har ett stort sortiment av aluminiumbåtar. Yamarin är ett känt finskt båtvarv med båtar i storlekar och prisklasser som passar de flesta. Utombordare och vattenskotrar från välkända Yamaha kompletterar Smögens Marins stora sortiment. Smögen Marin har också en marin motorverkstad med många års erfarenhet och är auktoriserad Yamaha-verkstad. Smögen Marin erbjuder komplett service och vinterförvaring av båtar och motorer. I det populära och prisvärda vinterförvaringspaket ingår följande:

– Upptag
– Högtryckstvätt av botten
– Motorn kopplas upp mot dator (om möjligt)
– Motorkonservering
– Motorservice ink oljebyte (garantiservice på Yamaha motorer)
– Byte av olje- & bränslefilter
– Handtvätt av hela båten
– Urtorkning av båten invändigt
– Batterikontroll och laddning
– Bottenmålning
– Vaxning av skrov (utvändigt upp till list)
– Sjösättning & uppstart i sjön

Kontakt:
+46 523-270 700
info@smogenmarin.se
www.smogenmarin.se
https://www.facebook.com/smogenmarin/