Med kundens bästa i fokus

Med kundens bästa i fokus

Redovisningskonsulterna i Kalmar AB är den lilla personliga byrån med stort engagemang och mångårig kompetens inom redovisning, lönehantering, bokslut, årsredovisning och deklarationsarbete.

-De företagare som anlitar oss ska känna att vi månar om deras företag. Vi vill att det ska gå bra för dem och ser vi möjligheter till effektiviseringar och förbättringar så kommer vi gärna med förslag, berättar Jane Gustavsson, auktoriserad redovisningskonsult och ägare av Redovisningskonsulterna i Kalmar AB.

-Många tror att man kanske bara gör löpande bokföring men hos många av våra kunder tar vi hand om hela ekonomin och är mitt i verksamheten och stöttar med olika delar. Det blir en nära relation, och för oss är det viktigt. Man får tänka på att det är folks livsverk vi hjälper dem vårda och ge de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Ständigt nya regler och lagar
-Hos oss kan kunden själv avgöra vilka bitar man behöver hjälp med, en del vill att vi tar hand om hela ekonomifunktionen på företaget såsom bokföring, fakturering och löner samt även myndighetskontakt. En del får till och med sin post hit. Andra kanske bara vill att vi hjälper till med den löpande bokföringen, bokslutet, årsredovisningen och deklarationen och gör sedan resten själva, berättar Jane.

-Det är valfritt i vilken utsträckning man vill köpa tjänster och vi är väldigt flexibla, men vi märker ju att det är många, särskilt små- och ensamföretagare som kan effektivisera sitt företag genom att släppa ifrån sig de bitar de inte själva är experter på.  Detta för att slippa sitta uppe på nätterna och slita sitt hår och tappa focus från sin kärnverksamhet. Dessutom kommer det hela tiden nya regler och lagar på området som det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på. Där är det lättare för oss, som håller oss ajour, säger Jane.

Direkt tillgång online
Redovisningskonsulterna i Kalmar hanterar idag cirka 80 kunder per år, och de återfinns inom många olika näringar, vilket är en av de saker som gör vårt arbete så spännande säger Jane.

-Eftersom vi arbetar nära våra kunder har vi alltid möjlighet att träffa dem på plats. De flesta kunder har vi i närområdet till Kalmar, men vi har även kunder över hela Sverige och även dem tar vi oss tid för. Vi är den lilla byrån med det stora hjärtat där alla kunder är lika betydelsefulla.

Idag sköts ju mycket elektroniskt, och internettjänsterna Redovisningskonsulterna erbjuder är väl utbyggda med direkt tillgång för kunden online.

Uppstartsverksamhet
Redovisningskonsulterna i Kalmar AB hjälper även till redan från start många gånger med nyföretagare som är i färd med att starta upp aktiebolag eller enskilda firmor.

-Det är ju viktigt att det blir rätt från början, och ofta blir vi kontaktade av någon som har en färdig idé på vad de ska göra, och så vägleder vi och hjälper till med uppstarten, berättar Jane avslutningsvis.

www.rkkalmar.se