Händer på stränder – för en renare kust

Händer på stränder – för en renare kust

Bohuskustens placering och speciella karaktär gör att havsströmmarna för med sig en stor del av Nordsjöns marina skräp som driver iland på våra stränder.

Strandstädarkartan är en interaktiv, digital plattform som gör det enkelt för alla att hjälpa till att städa upp. Med Strandstädarkartan kan även du bidra till att rädda vår kust.

– En kubikmeter plastskräp, dygnet runt, året om flyter iland på Bohuskusten, säger Florina Lachmann projektledare för Västkuststiftelsens Strandstädning.

Det är ingen nyhet att plast och annat skräp har en stor negativ påverkan på det marina ekosystemet och allt som lever i havet. Tänk dig då att flera miljoner ton hamnar där varje år. Bohuskusten har en särskilt utsatt position när det gäller marin nedskräpning, och mätningar visar att så mycket som 80% av det skräp som samlas i Bohusläns vikar kommer från andra länder på grund av rådande havsströmmar och vindriktningar. Att ensam rensa kusten kan kännas övermäktigt och som en allt för stor uppgift, men går kommuner, entreprenörer och frivilliga ihop har vi faktiskt en möjlighet att rädda vår kust och hav.

Hjälp till med Strandstädarkartan
Västkuststiftelsen Strandstädning är sammarbetsplattformen som sett till att städningen tagit fart och har med åren samordnat flera lyckosamma projekt som spridit medvetenhet och engagerat såväl frivilliga privatpersoner som föreningar och entreprenörer. Ett av de främsta hjälpmedlen är Strandstädarkartan – en interaktiv on line-karta som gör det enkelt för alla att engagera sig.

– På kartan är det markerat med antingen grön, gul, röd eller vit flagga. Grön betyder att det är städat och klart, gul att det städats men att skräpet behöver hämtas upp och röd betyder att det finns städbehov. Planerar man en egen städaktivitet markerar man det med en vit flagga, förklarar Florina.

Strandstädarkartan har blivit ett unikt och smidigt sätt för människor att mobilisera sig, och har också bidragit med viktig statistik som fortsatt utveckling. 2018 bidrog 1 330 frivilliga till en städinsats genom Strandstädarkartan, och till detta tillkommer alla idrottsföreningar och skolklasser.

– Under 2015–2018 samlades det totalt in 30 050 säckar, vilket motsvarar 698 ton marint skräp. Tack vare frivilliga insatser har vi ökat insamlingen varje år, vilket är helt fantastiskt! Ingen kan göra allt men alla kan göra något och genom att vi alla hjälps åt kan vi tillsammans verka för en renare kust, avslutar Florina.

Bidra du också till att rädda vår kust genom att göra en insats på renkust.se

2015 producerades 322 miljon ton plast globalt
4,8-12,7 miljon ton hamnar i havet
40% av alla förpackningar används bara en gång
2012 – hittades 746 föremål per 100 m strand
2017 – hittades 14 041 föremål per 100 m strand

Totalt antal markerade flaggor på kartan
2015-2018: 2 901 styck
Totala vikten strandskräp städat
2015-2018: ca 700 ton
Totalt antal strandstädare
2017-2018: minst 6 280 människor
Totalt inrapporterade på kartan 2015-2018:
30 050 säckar