Mät radonhalten i ditt hus

Mät radonhalten i ditt hus

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i mark, luft och vatten.

Den är helt osynlig samt lukt- och smakfri varför den är omöjlig att upptäcka annat än med mätinstrument eller spårfilmsdosor. Många människor har förhöjda radonvärden i sin bostad utan att veta om det och det kan skada hälsan allvarligt på sikt.

RADONUTREDNING I VÄST AB erbjuder personlig hjälp från start till mål för att utreda och åtgärda radonproblemen.

-Risken finns att man bor i ett hus med förhöjda värden då vi har många fastighetsägare i landet som fortfarande inte vet hur hög radongashalt man har i sin boendemiljö. Blåbetong är ett byggmaterial som avger radon. Materialet förbjöds 1975 men finns kvar och är fortfarande en vanlig orsak till varför det är höga radongashalter, berättar Rolf Edström på Radonutredning i Väst AB.

En annan vanlig fara är att huset i sig självt inte innehåller förhöjda halter men att det står på en berggrund som avger gasen. Radon från marken är faktiskt den vanligaste källan till radon i byggnader. -Årligen dör 200.000 människor världen över av radonpåverkan, berättar Rolf men tillägger att det inte ska behöva vara så. Ansvaret att mäta är egentligen alltid fastighetsägarens. Kommunens uppgift är att vara tillsynsmyndighet och kan som sådan avkräva fastighetsägare mätresultat.

Spårfilmer för mätning av radon

Enkelt att mäta
Är man det minsta osäker är det bättre att göra en undersökning. Det är det enda sättet att säkert veta. Det första steget är att man mäter upp med så kallade spårfilmsdosor vilka man enkelt kan beställa från oss och skickas per post. Dessa hänger eller lägger man i första hand i sovrummet eller i vardagsrummet i en lampa eller t.ex bokhylla och låter dem hänga minst två månader för att få ett årsmedelvärde, säger Rolf.

För att göra en egen mätning beställs en mätsats som levereras via posten. Mätsatsen innehåller spårfilmer, instruktion, svarskuvert. Det hela är mycket enkelt.

Rolf trycker på att grannens mätvärde aldrig kan appliceras på den egna fastigheten! Detta är ett vanligt argument men kan tyvärr inte användas då varje fastighet skiljer sig åt med t.ex placering och konstruktion.

Radonbidrag
För egnahem/villor kan radonbidrag sökas och detta kan innebära en bra rabatt på kostnaden för åtgärden. Radonutredning i VÄST AB hjälper till med ansökan.

Skräckexempel på hur det inte får se ut

Åtgärder
Skulle avläsningarna sedan visa att man har förhöjda värden så kommer Radonutredning i Väst AB ut på plats för att undersöka varför värdena är höga och komma med ett åtgärdspaket. Här samarbetar man med fackmän med specialkompetens.

-Vi är med kunden hela tiden tills allt är klart. Vi beställer arbetet, samordnar och leder arbetet för ett professionellt slutresultat. Arbetet avslutas när en slutbesiktning visar att fastigheten klarar gränsvärdet om 200Bq/m3, säger Rolf.

Ofta handlar det om undermålig ventilation och det kan avhjälpas genom att förbättra kvaliteten på ventilationen med fläktar eller ventilationssystem. Om gasen istället är bunden i vattnet vilket kan vara fallet om man har borrad brunn kan ett avluftningsaggregat eller kolfilter anslutas för att reducera  den farliga gasen som annars gasar ut i inomhusmiljön. För förhöjda halter av markradon installeras en radonsug med 1 – 4 sugpunkter (ibland mer beroende på storlek på fastigheten) vilket evakuerar markradon under huset så att gasen inte sugs in i fastigheten. Detta är en bra lösning för att sänka även mycket höga radongashalter av markradon.

Radonbrunn är en utvändig teknik för att åtgärda markradon. Fungerar från villor till flerbostadshus.

Mät inför husköp eller försäljning
Många kontaktar också Rolf för att göra en mätning inför ett eventuellt husköp eller försäljning. Ingen vill ju köpa grisen i säcken.

-Det går att göra en korttidsmätning från sju till tio dagar vilket ger en indikation, om än inte lika säker som en tvåmånadersmätning, säger Rolf avslutningsvis.

info@radonutredning.se

www.radonutredning.se

Radonutredning i Väst AB utför mätningar och uppdrag i: Egnahem/Villor, Arbetsplatser, Kommersiella fastigheter, Kartläggning av markradon, Skolor, Förskolor, Offentliga lokaler, Nyproduktion, Mätning vid husköp eller försäljning.

Radonutredning i Väst är specialutbildade hos Strålsäkerhetsmyndigheten – SSM, Sveriges Geologiska Undersökning – SGU och finns med på Svensk Radonförenings lista över godkända mättekniker.