Allt började med ett vite från kommunen på 80 000: –

Allt började med ett vite från kommunen på 80 000: –

Intresset för avlopp började när Lysekils kommun ville tvinga mig att installera en dosseringsutrustning i min 3-kammarbrunn.

Jag skulle även blanda i aluminiumsulfat eller järnoxid för att fosforn skulle flockas och jag tyckte det inte var intelligent att tömma i mer kemikalier i avloppet så jag vägrade och hotades då med vite på 80 000:-.

Jag överklagade naturligtvis och vann över kommunen för: ”investeringen måste motsvara nyttan”.

Det påstås att ”Enskilda avlopp släpper ut så mycket fosfor och kväve vilket skapar algblomning”, vilket jag anser är en bluff. Jag köpte egen fosformätare som visade att utsläppet innan det rann ut i Brofjorden var bara 0,1 ml/liter vatten, kommunen får släppa ut 0,5 ml/liter alltså 5ggr mer och Naturvårdsverkets gränsvärde är 3,0 ml/liter. Utsläppen från de enskilda avloppen var bara 1:30.

lysekilen

Lysekilen framhåller en enkel rening som ger mycket hög reningsgard av kväve och dessutom ett perfekt PH-värde i 3-kammarbrunnar.

Inget svenskt reningsverk kan utvinna fosfor och använda det som gödning utan fosforn är hårt bundet i slammet som också innehåller bl.a. koppar, zink, magnesium, mangan, selen, svavel och kobolt.
Kvävet, som också är ett ämne som påstås bidra till algblomning har jag renat på ett mycket effektivt sätt och jag renar detta i min gamla 3-kammarbrunn från 1966.

Reningsutrustningen skapar ett avloppsvatten som innehåller bara 1,2ml/liter avloppsvatten, kommunen får släppa ut 12ggr mer (15ml/liter) och Naturvårdsverkets gränsvärde är 40mg/liter avloppsvatten. I första kammaren tillsätts syre som bryter ner toa-papperet. I andra kammaren bildas ett slam som innehåller stora mängder daggmask och som tas tillvara på sommaren och läggs i kompost. I tredje kammaren tillsätts syre för att ”vädra” ut kvävet och genom syresättningen har vi på ”köpet” fått ett avloppsvatten som har ett perfekt PH på 7,5.

Kommunerna jagar fastighetsägare på landsbygden till att bygga onödiga markbäddar och minireningsverk, krav som jag anser är olagliga då det handlar om retroaktiv lagstiftning vilket är förbjudet i grundlagen och strider mot FN konventioner om mänskliga fri och rättigheter.
Till mycket höga onödiga kostnad och ofta är det äldre människor med låga pensioner som drabbas.
Med min reningsutrustning kan vi ”ta bort” kvävet med en utrustning som kostar ”bara 7.500:- inkl. moms. Sedan tillkommer en-fas el och ta hål i 3-kammarbrunnen så kvävet kan evakueras.

Jag har inte slamsugit min 3-kammarbrunn på 20 år och jag har aldrig haft stopp i den, men hur kan det fungera? Varje sommar lägger jag fiskrens ute i solskenet 2–3 dagar och det bildas stora mängder med larver som jag lägger i min 3-kammarbrunn vilket betyder att jag har en fungerande biologisk process.
Nästa steg i testerna är att ta bort kolibakterierna med ultraviolett ljus. Jag anser att de som skaffar utrustningen skall befrias från slamsugning som stör den biologiska processen och därigenom reducera reningsverkens slamproblem, ett slam som skulle läggas på den svenska jordbruksmarken men innehåller för mycket föroreningar för att använda som gödsel.
I Frankrike används i dag 70 procent av slammet i jordbruk, i Danmark ca.75 procent och i England används 65–70 procent som ”gödning” så det är inte fel att äta svensk producerad mat.