Här hittar du din diesel på Västkusten

Här hittar du din diesel på Västkusten

Det började som en liten, lokal, inköps- och försäljningsorganisation för yrkesfiskarna och har idag blivit ett regionalt företag med många bollar i luften.

Kungshamnsfiskarna, eller ”Feskrarnes” i folkmun, är det växande företaget som bland annat har blivit marknadens prispressare av olja och diesel. Men trots sina stora ambitioner är och förblir hjärtat kvar i Bohuslän.

Året var 1943 när yrkesfiskarna i Gravarne mitt under brinnande krig gick ihop till en inköps- och försäljningsorganisation som ett sätt att överleva de dryga utgifterna på brännolja, tjära och smörjmedel som då var bristvara. Kungshamnsfiskarna som organisationen kom att kallas visade sig vara en lyckad satsning och allt eftersom breddade man sitt utbud och började sälja fler fiskeprodukter för att tillgodose av fiskets alla behov. Redan tidigt hade man en ambition om att leverera de allra billigaste redskapen och förnödenheterna, vilket såklart visade sig vara en lyckad satsning, och man fortsatte på vägen man nu slagit sig in på.

Under åren som följde startade man bland annat upp en skeppshandel i Gravarne Centrum, Kungshamns Fryshus AB, Kungshamns IS samt ett eget trådbinderi, och under 80–90-talet rådde en tid präglad av investeringar, byggnationer och moderniseringar av det gamla fiskeriföretaget. Detta fick sig ytterligare en skjuts när Mats Andersson år 2002 tillträdde som VD och med en rad snabba och effektiva beslut tog Kungshamnsfiskarna in i en modern tid med nya visioner och större mål.

Breddat basen
Idag har fiskandet minskat betydligt och Kungshamnsfiskarna har ändrat fokus från fiskeredskap till att istället i första hand erbjuda diesel, villaolja och pellets till såväl entreprenörer som privatpersoner där kunderna alltid står i fokus. Man äger och driver även olika typer av fastigheter samt har sillmottagning, kyl- och fryshus och istillverkning.

– Vi har växt med kvalitet och inte kvantitet till ett företag som idag omsätter närmare 180 miljoner. Vi är gammalmodiga och försiktiga i försiktiga i vårt tänkande men vi blundar inte för goda affärer. För oss är en god affär långsiktig och ger god avkastning för bägge parter, säger Mats Andersson, VD.

Diesel och eldningsolja levereras dagligen i ett område från Göteborg i söder till Trollhättan i öster och Strömstad i norr. Tankstationer finns idag i Dingle, Rabbalshede, Klippsjön, Guleskär (Kungshamn) och Grebbestad. För entreprenörskunderna som rör sig över landet har man också affärspartners på flera platser som kan förse dem med diesel var de än befinner sig i Sverige.

– Många tror att vi bara säljer åt tunga fordon och företag, men vi är definitivt tillgängliga för alla inklusive privatpersoner, lägger Mats till.

I Strömstad har man dessutom öppnat en miljövänlig tappstation intill återvinningsstationen där man kan tanka med diesel och AdBlue. Något som infördes efter kundernas efterfrågan, vilket är ett tankesätt man alltid väljer att arbeta utifrån än idag – precis som det var när Kungshamnsfiskarna en gång startades.

– I över 75 år har vi satt kunden i centrum och det vi inte kunnat lösa direkt ser vi till att vi ändå löser till slut. Vi kommer alltid att sätta kunden i centrum, avslutar Mats.

Läs mer och ansök om tank-kort på www.kungshamnsfiskarna.se eller ring 0523-188 88