Förnybar energi – för en hållbar framtid

Förnybar energi – för en hållbar framtid

Utvecklingen inom solceller går i raskt tempo framåt, och fler börjar inse de stora fördelarna med att installera solceller på taket och på så vis spara pengar samtidigt som man är med och bidrar till en bättre miljö.

Hos det Skånebaserade företaget Implementa Hebe har man gediget kunnande inom högkvalitativa solcellsanläggningar bestående av både kiselkristallina och tunnfilmspaneler, samt kompletterande komponenter som de erbjuder för både privatpersoner och företagskunder. Alla Implementa Hebes solcellsanläggningar är individuellt anpassade efter varje kunds specifika behov. En solcellsinstallation är en långsiktig investering, det är därför viktigt att allting blir rätt från början.

– Vi gör alltid ett kundbesök för att ge en korrekt prisbild och för att få överskådlig uppfattning av hur stor anläggningen ska vara och vart den ska placeras för att generera maximalt från solens strålar, förklarar VD Margareta Krook.
– Men en del av våra produkter och tillbehör som exempelvis laddningsregulatorer, batterier och fästen säljer vi via webbshopen.

Expansion mot ökad försäljning
Förutom solcellsanläggningar till villor, lantbruk och industri erbjuder Implementa Hebe även solcellspaneler och solcellspaket att installera i husbilar, husvagnar, båtar, fritidsstugor eller kolonilotter. Nyligen har företaget utökat försäljningsresurserna med en heltidsanställd säljare.

Avkastning från dag ett
När solens strålar lyser på panelen omvandlas dessa omedelbart till elektricitet. Detta genom att panelen producerar en likström som kan användas för att ladda ett batteri för att driva utrustning anpassad för 12V/24V, t ex lampor, dator, mm. Likströmmen kan även omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare och ledas in på det befintliga elnätet i den egna bostaden och även vidare ut i elnätet utanför bostaden när behovet är mindre än produktionen. Från första dagen anläggningen är installerad kommer den att börja ge avkastning. En solcellsanläggning kräver dessutom minimalt underhåll.

– Livslängden för anläggningen är i sin tur minst 30 år, vilket innebär att man får en årlig avkastning på ungefär 10 procent av de investerade beloppet, förklarar Margareta.
– Solens strålar är gratis och överskottet från solcellerna kan man sälja genom sin elleverantör och på så vis kan man tjäna extra pengar på sin solcellsanläggning.

 – Alla som utför solcellsanläggningar hos Implementa Hebe AB har genomgått utbildning och Bolaget är certifierad solcellsinstallatör.
– Medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi.
– Registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Implementa Hebe AB
Tel: 0732 06 45 00
E-post: info@implementa.se
Hemsida: www.implementa.se