Solenergi – det roliga börjar direkt

Solenergi – det roliga börjar direkt

Tack vare nya regeländringar avseende bygglov och bidrag ökar antalet människor som väljer att investera för framtiden i snabb takt. Idag är det enklare och mer prisvärt än någonsin att investera i solceller.

Utöver privatpersoner är även industrier, lantbruk och hästgårdar verksamheter som i dagsläget väljer att satsa på solenergi i allt större utsträckning.

I och med de nya bidragsreglerna och lättnaderna gällande bygglov, har möjligheterna för fler att installera solpaneler ökat. Det innebär inte bara att företag, utan också privatpersoner nu har möjligheten att få upp till 30 % bidrag på investeringen. Även de ändrade bygglovsreglerna medför att tidigare skillnader, där kraven kunde skilja sig avsevärt mellan olika bostadsorter, nu mildrats markant.

– Regeländringarna är väldigt positiva, inte bara för oss som jobbar i branschen och de som väljer att investera i solceller, men även för vår miljö. Att investera i förnybar energi bidrar till att skapa en hållbar framtid, säger Margareta Krook, vd på Implementa Sol AB.

Alltid hembesök för en korrekt prisbild
På det Skånebaserade företaget Implementa Sol AB finns ett gediget kunnande inom högkvalitativa solcellsanläggningar samt kompletterande komponenter för både privatpersoner och företagskunder. Alla Implementas solcellsanläggningar är individuellt anpassade efter varje kunds specifika behov. Eftersom en solcellsinstallation är en stor och långsiktig investering, är det viktigt att allting blir rätt från början.

– Livslängden för anläggningen är minst 30 år. När man bestämt sig för att installera en solcellsanläggning är det därför viktigt att taket är i ett tillräckligt bra skick. Väljer man en pålitlig leverantör tas även detta upp under planeringen. Vi gör alltid ett kundbesök för att ge en korrekt prisbild och för att få överskådlig uppfattning av hur stor anläggningen ska vara samt optimal placering för att generera maximalt från solens strålar, förklarar Margareta.

Det roliga börjar direkt efter installationen
När solens strålar lyser på panelen omvandlas dessa omedelbart till elektricitet. Detta genom att panelen producerar en likström som kan användas för att exempelvis ladda ett batteri för att driva utrustning anpassad för 12V/24V – t ex lampor, dator m.m. Likströmmen kan även omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare och ledas in på det befintliga elnätet i den egna bostaden, och även vidare ut i elnätet utanför bostaden när behovet är mindre än produktionen.

– Utöver den initiala kostnaden börjar det roliga direkt. Solens strålar är gratis och överskottet från solcellerna kan man sälja genom sin elleverantör och på så vis tjäna extra pengar på sin solcellsanläggning. Med detta tillskott samt en skattereduktion på 60 öre per såld kilowattimme kan man räkna med en årlig avkastning på ungefär 10 procent av de investerade beloppet. En solcellsanläggning kräver dessutom minimalt underhåll. Idag finns helt enkelt få anledningar till att inte börja utnyttja solens energi, berättar hon och fortsätter:

– Eftersom branschen är så pass lukrativ har det medfört en hel del nya aktörer. Mitt råd är att alltid läsa igenom allt noggrant och välja en certifierad leverantör som är registrerad hos Elsäkerhetsverket, avslutar hon.

– Alla som projekterar solcellsanläggningar hos Implementa Sol AB har genomgått utbildning och Bolaget är certifierad solcellsinstallatör.
– Medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi.
– Registrerade hos Elsäkerhetsverket.
– Utöver solcellsanläggningar till villor, lantbruk och industri erbjuder Implementa via butik och webshop även solcellspaneler och solcellspaket, laddningsregulatorer, fästen etc. att installera i husbilar, husvagnar, båtar, fritidsstugor eller kolonilotter

Implementa Sol AB
Tel: 0732 06 45 00
E-post: info@implementa.se
Hemsida: www.implementa.se