Isolering behöver inte vara ett bekymmer

Isolering behöver inte vara ett bekymmer

Foam King Sweden är marknadsledande leverantörer av isolering för fastigheter i Norden.  Företaget är störst på marknaden och tekniken och medlet är det senaste inom området.

Polyuretan isolering i sprayform är unikt och högintensivt i sin form. Vilka behov du än har, stora som små är Foam Kings vision att tillhandahålla en bra lösning åt alla.

Visste du att värmeförlusten i golv, väggar och tak består av så mycket som 45 procent? Med andra ord en dålig isolering är ger en kylig tillvaro. Nordens kalla klimat kräver bästa tänkbara skydd och en effektiv isolering är viktigt för både komfort och ekonomi. Fuktskador kan vara både omfattande, hälsofarliga och dyra att åtgärda. En bra isolering är hållbar, enkel att utföra och en engångsutgift som snabbt tjänas in på sänkta värmekostnader.

Foam King Sweden har varit ledande i branschen i snart åtta år och på region Skåne arbetar Peter Nilsson. Han säger:

– Vi har 25 års garanti på våra produkter men livstiden är över 50 år. Den slits helt enkelt inte.

Viktigt att isolera krypgrunden
Väggar och tak i all ära men det är minst lika viktigt att isolera krypgrunden. På grund av mildare vintrar har nämligen fuktskadorna ökat kraftigt, och fukten kommer både från marken och från väggar. Peter förklarar:

– För att en krypgrund ska fukta av sig själv krävs en temperatur på -10 i minst två veckor, det har vi inte i stora delar av landet.

Att enbart använda en avfuktare kan däremot leda till katastrofala följder som ett snabbt spridande brandförlopp. Det är därför viktigt att ha rätt isolering med funktioner som ger en optimal fuktnivå, som flamskyddat och självslocknande Spray Polyuretan. Det i sin tur leder till att en avfuktare stängs av oftare.

– Risken för en kortslutning i en avfuktare minskar om den inte behöver gå på högvarv, säger Peter.

Högeffektivt för grund och vind
Spray Polyuretan stängd cell är det mest effektiva medlet för isolering av krypgrunder och vindar som finns att tillgå idag. Den effektiva och praktiska sprayen fungerar både som ångspärr och fuktspärr. Medlet som är i vattenform riktas direkt mot underlaget där det bildar en sömlös permanent täckning runt de mest svåra former och ger en isolerande hållbar luftbarriär.

Spray Polyuretan fungerar utmärkt även som tilläggsisolering för vindar där medlet har samma egenskap som i en krypgrund.  Materialet och sättet att isolera är fördelaktig till skillnad mot andra material och tekniker då det inte krävs någon ombyggnad för en fullgod isolering. Som säkerhet att arbetet ska vara utfört på bästa sätt utför Foam King Sweden allt arbete själva med företagets egna experter inom området.

– Krypgrunder och vindar, det är där vi på Foam King är som bäst, säger Peter.