Svensk migrationshistoria på tullhuset i Göteborg

Svensk migrationshistoria på tullhuset i Göteborg

På Emigranternas Hus har man sedan 2003 skildrat migration i olika former. Genom att lyfta fram tidigare generationers resa från Sverige till framförallt USA drar man paralleller till dagens samhälle, både i utställningar och i föreläsningar.

Beläget i det gamla Tullhuset är platsen mycket betydelsefull för Göteborgs och Sveriges historia. För över 100 års sedan reste 25 procent av Sveriges befolkning från hamnen i Göteborg mot Amerika, med drömmen om ett bättre liv.

– Med över en miljon som emigrerade från Sverige i början av det förra seklet, har vi idag en motsatt situation där människor istället folkvandrar, som man sa förr, till oss. Vi försöker både att ta tillvara på vårt arv, ge ett nytt perspektiv och öka förståelse för folkförflyttning, berättar Roger Bodin, verksamhetschef för Emigranternas Hus.

Svensken i USA
När svenskarna först kom till USA var det många som öppnade egna butiker eller startade olika typer av verksamheter för att försörja sig. Parallellerna till dagens Sverige är många.

– Det var en hel del svenskar som började arbeta i den amerikanska bilindustrin. Vi startade också fotbollslag vid namn Vikings och flera andra typiskt svenska verksamheter. Idag är migration ett vanligt fenomen. Vi ser stora likheter mellan tidigare folkvandringar och dagens in- och utvandring.

Med syfte att upplysa
Initiativet till muséet togs av Göteborgs Kommun och drivs av en icke vinstdrivande stiftelse. Målet med verksamheten är att ge en god kunskapsgrund i emigration och immigration, därmed bidra till större tolerans mellan grupper och nationaliteter i samhället.

– Genom att skildra de möten och avsked som ägt rum i staden tycker jag vi illustrerar en liten bit av Göteborgs själ på vårt museum. Något som är lätt att glömma bort idag är att precis som när vi kom till Amerika och förde med oss våra seder och mattraditioner, kommer människor idag hit med sin kultur och mat. Skillnaden är mycket liten egentligen, berättar Roger.

Flera utställningar med olika tema
I utställningarna, visar man bland annat med gamla bilder från USA och Sverige den svenska utvandringen men också de svenska kulturtraditioner som finns kvar i USA än idag. Du kan få följa med ett utvandringsfartyg så som det var en gång i tiden. En av utställningarna handlar om invandringen till Sverige idag. Vid besöket finns det även möjlighet att boka in en föreläsning som både är mer undervisande och historieberättande.

– De som besöker oss är både privatpersoner, men en stor del är också företag och skolor. Vid ett föredrag försöker vi sätta publiken i ett sammanhang och pratar till exempel om orsaken till varför vi utvandrade från Sverige och vilka anledningar det kan finnas att folk söker sig till Sverige idag, avslutar Roger.

Öppettider måndag – fredag: 10-16. Gruppbesök kan bokas också för andra tider, kvälls-och helgtider.

Emigranternas Hus 
Tel: 031-13 00 51
E-post: info@emigranternashus.se
Hemsida: www.emigranternashus.se