Sprängämnesexperter – med uppdrag att hitta kvarvarande dynamit

Sprängämnesexperter – med uppdrag att hitta kvarvarande dynamit

Therése Liljegren, Jonas Segerdahl och deras hundar är specialiserade på att söka rätt på sprängämnen i marken – alltså högexplosiv dynamit.

Mödosamt och för hand har de plockat upp och oskadliggjort totalt ett ton dynamit under loppet av tre år. Det är alltså kvarvarande odetonerade dynamitladdningar, som i princip är detsamma som dolda bomber. De kan annars explodera när som helst där yrkesfolk utför markarbete.

Dynamiten har de två plockat upp under marken vid otaliga byggen men också i bostadsområden, på lekplatser och till och med vid en badplats, alltså i områden där vuxna och barn rör sig dagligen.

Liljegren och Segerdahl har en bakgrund inom säkerhetsbranschen och hade varit aktiva med träning och tävling i hundvärlden sedan länge när de för ett 13 år sedan bestämde sig för att steget ännu längre och verkligen låta hundarna använda hela sin förmåga. Idag driver de företaget Dsec med nio hundförare och sjutton specialtränade hundar, som är på sprängämnes uppdrag över hela landet.

Företaget har vuxit kraftigt på bara några år i takt med att efterfrågan ökar. Allt fler byggföretag hör av sig – ingen vill stå näst i tur att drabbas av en svår olycka. LKAB är en ständigt återkommande kund, som de arbetar för varje vecka, liksom NCC, Skanska i Göteborg och Swedavia.

Therése Liljegren driver företaget Dsec som låter sina specialtränade hundar söka rätt på sprängämnen för att andra inte ska skadas av dem.

Hunden är lösningen
Men på en del ställen tvingas grävmaskinisterna fortfarande agera levande minröjare. På en del håll gör man i bästa fall endast en visuell kontroll, och hoppas sedan på turen. Alla har inte turen med sig och många grävmaskinister har råkat ut för incidenter. Flera har skadats mycket allvarligt, och även dödats, på grund av att dolor exploderat då de stött till dem med sin grävskopa. Ämnet är känsligt och många i sprängbranschen vill inte att problemet tas upp alls. Man vet helt enkelt inte hur man ska hantera det.

– Lösningen finns i hundarna som är specialtränade, förklarar Jonas Segerdahl. Och vi som arbetar med detta har lång erfarenhet, och vi vet hur vi ska gräva fram en dola på ett säkert sätt.

Många tror att det sinkar arbetet att anlita hundar för att söka av de sprängda områdena. Men teamet kan söka av ett område på 2.000 kvadratmeter under loppet av en dag. De som arbetar har alltid med sig minst två hundar som byts om eftersom hundarna behöver vila mellan varven. Andra tycker att det är onödigt att anlita hundar, och tror inte att det behövs. Det vittnar om en djup okunnighet.

– Vi hittar dolor sju gånger av tio, säger Segerdahl. Det ligger mängder med dynamit i gamla sprängbottnar.Ytterligare andra tror på fullt allvar att dynamit som inte detonerat är ofarlig.

Klarar alla väder
En hund har en näsa som är 100 gånger känsligare än en människas, och de kan känna doften av sprängämnen fem-sex meter ner i marken. Hundarna som Liljegren och Segerdahl har är tränade för att klara alla väder; Det är skillnad på att nosa upp dynamit en skön sommardag än att jobba när det är regn eller snö, men dessa hundar är tränade att klara det.

Inom kort väntas en helt ny produkt lanseras som enkelt oskadliggör dynamit i marken efter det att hundar nosat upp den, en produkt som helt kommer att revolutionera marknaden; Den innebär att dynamiten inte behöver grävas upp i marken för hand.

Hemsida