Kolla ditt avlopp i tid!

Kolla ditt avlopp i tid!

Med dagens teknik behöver man inte gräva upp hela trädgården om man har problem med hål eller rörbrott i avloppsledningen. AvloppsExperten i Väst använder sig av en kamera för att se var problemet är.

Med en sökare kan man sedan hitta kamerans exakta position så att man vet var man ska gräva. ”Det är lite som titthålskirurgi” säger företagets vd Gary Causer. Denna teknik använder man även vid ledningssökning, alltså om man vill veta hur rören är dragna i huset.

I 17 år har engelsmannen Gary Causer bott i Sverige. Sitt första företag startade han redan vid 18 års ålder. Sedan dess har han bland annat byggt staket, blåst glas och arbetat på en pappersfabrik.

– De senaste 16 åren har jag arbetat med rör, berättar Gary. Tankarna på att starta eget har funnits där hela tiden och på våren 2010 bestämde han sig och startade då firman AvloppsExperten i Väst AB.

Genom sitt företag hjälper han privatpersoner och bostadsrättsföreningar att ta reda på vilka problem de har med sina avlopp. I samband med högtrycksspolning av avloppsledningarna använder han alltid kamera för att kunna se exakt vilket problem det är och vad som orsakat det hela. Plaströr som tryckts ihop, rötter som förstört eller tätningsringar som ligger fel men även skadedjur, t.ex. råttor. Problemen kan vara många. Han hjälper även till att filma husets alla ledningar om man vill veta avloppets status eller inför t.ex. ombyggnation.

– Framöver hoppas jag att få igång ett samarbete med mäklare eftersom det är viktigt att veta status på avloppsledningarna likväl som allt annat med huset säger Gary.

– Oftast är jobben av akut karaktär och vi försöker alltid att komma ut till kund samma dag.

Trots att arbetet är ett riktigt ”skitjobb” så älskar jag mitt arbete och när man lämnar en nöjd kund så vet man att man har gjort ett bra jobb, säger Gary avslutningsvis.

www.avex.se