Energibalansering på distans

Energibalansering på distans

Anna Thorlund i Malmö har en speciell gåva.

Med hjälp av sin förmåga att känna av och påverka energifält arbetar hon på distans för att hjälpa såväl individer som organisationer och företag att finna balans och läka det som är sjukt.

– Allting omkring oss är energi. En frisk kropp eller ett friskt företag påminner mycket om varandra. De olika delarna vibrerar i samma frekvens men då något är fel vibrerar den sjuka delen i en annan frekvens än helheten, berättar hon.

Anna som tidigare arbetat som sjuksköterska lämnade sjukvården för att ägna sig åt vibrationsmedicin och energibalansering på heltid. Detta är ett intresse hon haft hela livet. Företaget AnnaOnlight startade hon för tre år sedan men hon har givit behandlingar sedan början av 2000-talet. Under tiden har Anna gått många olika healingutbildningar och under resans gång finslipat och ökat sitt kunnande och sin förmåga.

– Det jag gör faller in under vibrationsmedicin och är besläktat med akupunktur, chi-gong, vanlig healing, kristall- och örtmedicin, säger hon.

Individer och företag fungerar snarlikt
Idén att kunna erbjuda sin hjälp till företag och organisationer är relativt ny men är sprungen ur vetskapen att de är organiska sammansättningar med sitt eget energifält inte helt olika kroppens.

– Det jag gör rent konkret när jag går in och hjälper är att jag ser energifältet och läser av det som sker. Ibland är det kompakt och trögt och rör sig inte bra. Hos en individ kan det vara orsakat av stress eller att det är något fel i kroppen. Hos ett företag kan det vara en bristande kommunikation, att ledningen inte har samma mål som personalen, dålig arbetsmiljö eller annat, berättar Anna som delar upp behandlingen i två delar.

– Jag börjar alla mina behandlingar med att gå in och rensa negativa belastningar och tar bort allt som påverkar negativt, säger hon.

Klienten behöver under behandlingen inte förbereda sig på något särskilt sätt utan kan arbeta eller verka som vanligt i sin vardag eftersom Anna har förmågan att göra detta från distans. Det enda Anna avråder från är alkoholkonsumtion under den tid behandlingen pågår, samt att det är bra att dricka vatten efteråt.

– Många känner sig lättare direkt efter den första behandlingen. I nästa skede vilket det är dags för efter ett par dagar går jag in och balanserar och fyller på med ny positiv energi. Sedan följer jag alltid upp med mail eller telefonsamtal, berättar Anna.

Även skeptiker har blivit förvånade
Anna kan hjälpa även de som är skeptiska till att behandlingen fungerar.

– Ja, det är såklart lättare om de är mottagliga för det, men jag har haft klienter som kommit i syfte att motbevisa mig och som motvilligt efteråt fått erkänna att de upplevt en positiv förändring, säger hon.

Framöver planerar Anna också att börja hålla föredrag och på lite längre sikt även kurser och utbildningar.

Något annat Anna är väldigt engagerad i är haven och vattnets tillstånd. Anna har varit med att starta ett havsnätverk i Malmö som nätverkar både lokalt och globalt genom att sprida kunskap och information om tillståndet i våra hav, såväl om mikroplaster som makroplaster. Stora plastbitar bryts ju med tiden ned och blir mikroskopiskt små, men de försvinner inte bara för att de inte syns.

– Vi vill framförallt bidra till en medvetandeförändring hos folk. Det finns så mycket okunskap kring detta, den här plasten kommer ju från hela världen och inte bara fyra floder i Afrika som någon jag träffade faktiskt trodde. Vad vi vill göra är att bidra till att stoppa plasten och framförallt engångsplasten innan den hamnar i naturen, säger Anna avslutningsvis.

www.annaonlight.se

Avstånd mellan behandlare och klient har ingen betydelse. Allt Anna behöver är namn på klienten, ett medgivande, samt förskottsbetalning. En behandling fortsätter att verka även efter det att sessionen är över. Anna har självklart tystnadsplikt.